Martina Buríková

grafička/náš „Ferda mravenec“
Ví, že v životě je důležitější makat, než kecat
a taky se tím řídí. Ne, že by byla puťka, své si řekne,
ale ví kdy a co. Nenechá se odbýt.

m.burikova@koronamedia.cz
734 112 594

Radana Blinková

produkční/náš „CML”
Tak trošku holka pro všechno. Pokud nevíte, co bylo, je a asi bude,
tak se zamyslí a něco z ní vypadne.
Kdyby uměla věštit, bylo by to pro všechny jednodušší.

r.blinkova@koronamedia.cz
736 627 745

Jakub Řeřicha

jednatel/náš „startér”
Myšlenka je důležitější než rozpočet.
Dává příležitost mladým talentům
ukázat umění marketingu.

jakub.rericha@gmail.com
724 621 064

Miroslav Voznica

poradce/naše „zpětná vazba”
Zakladatel společnosti,
kterou kočíroval bouřlivými časy za větru i v dešti.
Létající mládeži pomáhá z oblaků zpět na zem.

m.voznica@koronamedia.cz
603 885 779

KORONA MEDIA s.r.o.
marketingová agentura

Sídlo firmy: Kutuzovova 25, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Adresa provozovny: Poštovní 2, 702 00 Ostrava 
Mobil: obchod – 724 621 064, výroba: 734 112 594
E-mail: korona@koronamedia.cz

… vždy Vám přineseme peníze!

IČO: 25819658
DIČ: CZ25819658

Bankovní spojení:
Česká spořitelna Ostrava
č.ú.: 1652241349/ 0800