Storytelling, PR

Dnes příběh prodává. Vytvoříme příběh Vaší  značce a odlišíme Vás od konkurence. Jak dnes jinak zaujmout než příběhy, sny a emocemi?

Storytelling, neboli česky “vyprávění příběhu”, je interaktivní forma sdělování příběhů o vaší značce, firmě či každém konkrétním produktu. Vždy je co říct, ať už o vaší působivé historii nebo zajímavé osobnosti, která by se měla dostat spolu s vaší značkou do povědomí vašich zákazníků. Příběh je to, co vás odliší od konkurence. A může to být právě dobře podaný příběh, proč se zákazník rozhodne právě pro Vás.

Existuje mnoho modelů pro vyprávění příběhů: Můžete vyprávět od konce, více příběhů se může prolínat  dohromady a nebo je nechte plynout vedle sebe. Je jedno, který model si vyberete, ale je důležité vědět, komu příběh vyprávíte – vašim zákazníkům.  Musíte se vcítit do myšlení a jednání vašich klientů, na které váš příběh může zapůsobit různě. Může vyvolat pocit, že jim vyřešíme nějaký problém, že jim dodáme pocit bezpečí, potěšení a radosti, novou motivaci, že s vámi dokáží nové objevy, vynálezy apod. Proto se společně zaměřme na vaši značku a to, co je na pro vaše zákazníky poutavé. Co spolu řekneme světu?

Public Relations známe nejčastěji pod zkratkou PR a překládá se volně jako “vztahy s veřejností”. Jedná se o techniky a nástroje, s nimiž můžete budovat a udržovat vztahy se svým okolím  a veřejností (nejen zákazníky, ale i možnými dodavateli, servisem, investory a dalšími “hráči na hřišti”). U PR je důležité, že se jedná o dlouhodobou cílevědomou činnost a obousměrnou komunikaci, pomocí které poskytujete informace cílovým skupinám a ty pomocí zpětné vazby poskytují další informace zase vám. Cílem kvalitně odvedených aktivit v oblasti Public Relations je získání pozitivní image u veřejnosti a s tím i šíření pozitivního povědomí o vaší firmě.

Hlavními znaky pro kvalitní PR v dnešní době je schopnost zaujmout, pobavit a tím oslovit. V moderní době se využívá publikování výsledků různých studií, či výzkumů, dávání rad a tipů, srovnáváním a kontroverzními situacemi… To jsou témata, která zaujmou jak vaši cílovou skupinu, tak média, která se tak o vás začnou zajímat blíž.

Korona Media se svými spolupracovníky poskytuje služby v oblasti Marketingu, Public Relations a Public Effairs v České republice, Polsku, Ukrajině a na Slovensku již od roku 1993. Vizitkou naší práce je kreativita a maximální nasazení ve prospěch klienta.

Vztahy s médii

Svým klientům dáváme k dispozici naše dlouhodobé profesní vztahy s novináři a médii založené na hodnotě a kvalitě informací.

Dobré vztahy s médii mají zásadní vliv na budování pověsti firmy. Strategie a taktika v této oblasti je vždy součástí komunikačních návrhů.

V oblasti vztahů s médii Korona Media poskytuje tyto služby:

 • Monitoring médií
 • Analýza mediálních výstupů
 • Identifikace relevantních mediálních kontaktů
 • Media trip
 • Mediální tréninky pro své klienty
 • Vzdělávací a informační kurzy pro vybrané novináře
 • Příprava klíčových sdělení
 • Příprava a vydávání tiskových zpráv a tiskových informací
 • Příprava otázek a odpovědí
 • Psaní textů a článků
 • Příprava Press Kitů
 • Organizování tiskových konferencí
 • Umístění do médií
 • Zastupování klienta ve funkci tiskového mluvčího

Internet Relations

V oblasti internetového prostředí Korona Media svému klientovi poskytuje následující služby:

 • Monitorování a analýzy Online medií
 • Využívání všech výhod komunikace na sociálních sítích a dalších internetových kanálech
 • Tvorby webových stránek
 • Online přenosy
 • Internetové dotazníkové průzkumy
 • Internetové chaty, vysílání a přenosy
 • Poradenství v oblasti využití blogů a sociálních sítí i přípravu konkrétních aplikací
 • Práci se sociálními médii
 • Přímou komunikaci s cílovými skupinami

Krizová komunikace

Každou situaci, ve které je ohrožena pověst firmy v očích veřejnosti, lze ovlivnit. Žádnou krizovou situaci nelze dopředu naplánovat, ale je možné ji včas identifikovat a její následky minimalizovat.

V případě potřeby krizové komunikace Korona Media poskytuje:

 • Krizové komunikační poradenství
 • Krizový komunikační a mediální trénink
 • Přípravu krizového plánu a manuálu
 • Simulaci krizových situací a testy krizové komunikace
 • Zřízení a provoz krizové telefonní linky a webu
 • Krizového mluvčího

Public Affairs

Korona Media spolupracuje s profesionály, kteří mají zásadní vliv na obchodní a podnikatelské prostředí. Má vytvořeny dlouhodobé vztahy s vybranými vrcholnými představiteli státu, zákonodárci i státními úředníky. Zásadou našich spolupracovníků je jak dodržení všech etických pravidel, tak loajální a nekompromisní hájení zájmů klienta.
Společenská odpovědnost firmy CSR

Korona Media má dlouholeté zkušenosti se zahrnutím sociálních a enviromentálních postojů do strategie firmy. Naše služby zahrnují analýzy stávající praxe, přípravu strategie, etického kodexu a organizačního zabezpečení CSR, až po implementaci vybraných procesů.

V oblasti firemní odpovědnosti klientům poskytujeme:

 • Hodnocení projektů firemní odpovědnosti CSR z pohledu cílových skupin a cílů společnosti
 • Realizaci projektů firemní odpovědnosti a jejich komunikaci
 • Zpracování etického kodexu a strategie firemní odpovědnosti

Strategické poradenství v oblasti PR

Strategické poradenství v oblasti Public Relations je zaměřeno především na vyhledávání a realizaci komunikačních příležitostí se všemi relevantními cílovými skupinami a na všech potřebných firemních úrovních.

V oblasti strategického poradenství poskytujeme:

 • Měření účinnosti PR aktivit
 • Poradenství v oblasti interní komunikace
 • Vyhledávání komunikačních příležitostí
 • Vyhledávání sponzorských příležitostí
 • Vztahy s klienty, investory, akcionáři a ostatními cílovými skupinami
 • Přípravu a kompletní realizaci výroční zprávy
 • Vztahy s obchodními partnery

Budování značky

Budování značky je dlouhodobý proces, který má vést k posílení nebo změně vnímání a očekávání potenciálních zákazníků a v neposlední řadě i ke změně jejich nákupního chování.

Korona Media zajišťuje podporu zejména v těchto oblastech:

 • Korporátní PR
 • Produktové PR
 • Uvádění výrobků na trh
 • Rebranding
 • Relaunch

Nástroje PR a organizační podpora

Korona Media zajišťuje podporu přípravy nebo kompletní produkci v oblastech:

 • Firemní brožury
 • Datové nosiče s relevantními informacemi
 • Firemní časopisy
 • Hromadná korespondence
 • Informační linka, Hot line
 • Informační materiály
 • Letáky
 • Pozvánky
 • VIP akce
 • Road show
 • Příprava odborných konferencí a školení
 • Účast na konferencích a výstavách
 • Testování produktů pověřenými organizacemi
 • Komplexní podpora během právních sporů

Inzerce a advertorialy

Pro svého klienta zajišťujeme:

 • Přípravu marketingové strategie
 • Přípravu mediálních plánů
 • Dojednání umístění v médiích
 • Grafické řešení inzerce a advertorialů
 • Psaní textů pro inzeráty a advertorialy

Vzdělávání v oblasti PR

Individuální kurzy jsou určeny zejména členům statutárních orgánů, vyššímu managementu a pracovníkům tiskových oddělení. Jejich program je připravován v souladu s rozdílnými požadavky a zkušenostmi účastníků.

 • Mediální trénink se skutečným investigativním týmem nebo v TV studiu
 • Komunikace během krizové situace
 • Průprava pro práci s médii
 • Úvod do PR
 • Úspěch při interview
 • Firemní reputace a identita
 • Produktové PR jako alternativa reklamy
 • Organizace společenských akcí
 • Rozvoj komunikačních schopností
 • Optimalizace firemní komunikace
 • Komunikační průprava podpůrného personálu
 • Internet Relations
 • Příprava a realizace tiskové konference
 • Příprava tiskové zprávy

Vybrané reference

Účast na projektech:

Založení Rotary Club Kravaře

Založení Kiwanis Club Praha

Organizace charitativní šňůry akcí Rogera Moora (herec, James Bond, agent 007) pro UNICEF a Hnutí Kiwanis v ČR, 2005

Akce Nadace Charty 77 Konto Bariéry

 

PR poradenství pro:

Walmark a.s. Třinec

Union banka, a.s.

Management in Industry (member of the T.S.A.), London, GB

First National Bank of Bethany, USA

Universal News, New York, USA

Soukromá vyšší škola podnikatelská, AHOL, Ostrava

Etické fórum České republiky

FC Baník Ostrava, a.s.

Moravian golf championship