Marketingové analýzy a výzkumy

Když používáme pojmy jako jsou „Marketingové analýzy“ a „Výzkumy“, tak máme na mysli standardizovaný způsob získávání informací o trhu, nebo ještě lépe o vašem cílovém trhu.

Takové informace mají velký význam pro úspěšné rozhodování a vedení vaší firmy. Na základě dat, která získáme z marketingové analýzy a výzkumů pak navrhneme kampaň, či celou strategii přesně odpovídající vašim potřebám.

Na marketingové analýzy a výzkumy se můžeme dívat ze dvou směrů. Mohou sloužit jako zdroje dat pro správnou identifikaci vašeho spotřebitele, určení jeho očekávání, požadavků, potřeb, které se průběžně mohou měnit. Tedy nám umožní správně se rozhodnout před započetím kampaně, nebo nám mohou poskytnout zpětnou vazbu k již realizovaným aktivitám. Pomohou nám vyhodnotit jejich efektivitu a tím poslouží jako základní zdroje dat proto, aby následné kroky byly ještě efektivnější.

A co vše tedy může být předmětem marketingové analýzy a výzkumu? Cílová skupina, cena, produkt, distribuční kanály, marketingová komunikace, či Vámi využívaný marketing.

Korona Media realizuje marketingové analýzy v mnoha podobách. Patří zde všeobecné marketingové analýzy trhu (analýza konkurence, cenová analýza, analýza zákazníků a marketingového prostředí) a také analýzy marketingových komunikačních nástrojů. Rovněž provádíme marketingové výzkumy (focus group, skupinová interview atd.), které jsou vhodným rozhodovacím podkladem při počátcích podnikání, vstupu firmy na nový trh, či při zavádění nových produktů a služeb.